Dr Bartłomiej Nawrotek

Dr Bartłomiej Nawrotek

Kardiolog pracujący w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Certyfikowany operator Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na co dzień zajmuje się leczeniem ostrych stanów kardiologicznych. Wykładowca kursów specjalizacyjnych dla Kardiologów.

Jest członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
  • Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK;
  • European Society of Cardiology;
  • Acute Cardiovascular Care – ESC