Dr hab. med. Bartłomiej Guzik

Umów się na wizytę

dr hab. med. Bartłomiej Guzik

Lekarz, Kardiolog, Internista pracujący w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Adiunkt w Klinice Kardiologii Interwencyjnej IK Collegium Medicum UJ. Pasjonat podróży, pływania, rowerów i sztucznej inteligencji. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich schorzeń kardiologicznych, ze szczególnym zainteresowaniem podejścia spersonalizowanego i wykorzystania medycyny populacyjnej i sportowej.  Autor 48 publikacji, w większości oryginalnych oraz wielu doniesień konferencyjnych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Współautor kilku rozdziałów w podręcznikach z Kardiologii. 
 
 
Członek Towarzystw Naukowych: 
   1. Towarzystwo Internistów Polskich
   2. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
   3. Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (od 2013r)
   4. Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK (od 2016r)
   5. Sekcja Kardiologii Sportowej PTK (od 2017)
   6. European Society of Cardiology
   7. European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)
 
Działalność organizacyjna:
   1. Główny organizator Krakowskiej Konferencji KardioGerontologicznej, Kraków 2015;
   2. Koordynator projektów naukowych i grantów naukowych w Zakładzie Hemodynamiki a następnie w Klinice Kardiologii Interwencyjnej IK UJCM;
   3. Kierownik administracyjny i naukowy kursów specjalizacyjnych w Kardiologii oraz kursu przygotowującego do LEK.
   4. Działalność organizacyjna w ramach Samorządu Lekarskiego
   5. Opiekun Hemodynamicznego Koła Naukowego przy Klinice Kardiologii Interwencyjnej IK UJ CM; 
 
Działalność ekspercka:
   1. Udział w panelach dyskusyjnych dotyczących sprzętu medycznego i jego zastosowania w ramach konferencji naukowych i współpracy z przemysłem.
   2. Członek Zespołu ds. Młodych Lekarzy przy Ministerstwie Zdrowia 2015-2016
   3. Członek Komisji Kształcenia przy Naczelnej Radzie Lekarskiej.
   4. Felieton na portalu Klubu Jagiellońskiego B. Guzik, J. Kowieska; Ani maszyny, ani bogowie. Jagielloński24.
 
Działalność charytatywna i społeczna:
   • 2016-17 Specjalistyczny Szpital Polowy na Rynku w Krakowie dla Biednych i Potrzebujących podczas Wigilii Kościuszki” co roku objętych opieką ponad 150 pacjentów. Wykonane wysoce specjalistyczne badania (USG, Echokardiografia, EKG, Spirometria, Biochemia, Stomatologiczne). Badania wykonuje >50lekarzy.
   • Od 2012 Kawaler Łaski Magistralnej; Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (Order of Malta)
   • 2008 Twórca i Dyrektor Medyczny Maltańskiego Szpitala Polowego podczas Misji Zakonu w Gori, Gruzji (współpraca z UNHCR)
   • od 2008r. Prezes Fundacji Kształcenia Medycznego

 

 

Produkty