dr med. Marcin Trzos

Umów się na wizytę

Dr med. Marcin Trzos

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z uwagi na indywidualny tok studiów związany z Kliniką Choroby Wieńcowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II od IV roku studiów, gdzie następnie odbywał specjalizację z chorób wewnętrznych ukończoną w 2009 roku, a także obronił pracę doktorską dotyczącą molekularnego podłoża zaburzeń rytmu serca. Prowadził także zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego UJ. W latach 2010-2015 odbył szkolenie specjalizacyjne z kardiologii w szpitalach specjalistycznych w Chrzanowie i Zakopanem.

Zajmuje się pełną nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną w szczególności ukierunkowaną na pacjentów z przebytym udarem mózgu, zaburzeniami rytmu i niewydolnością serca. Diagnostyka elektrokardiograficzna (w tym kontrola rozruszników serca i innych urządzeń wszczepialnych) oraz echokardiograficzna (w tym badania obciążeniowe i przezprzełykowe) i ultrasonografia.

Zawodową pasją są stany zagrożenia życia – od studiów pracuje jako lekarz systemu ratownictwa medycznego, a to wraz ze specjalizacją z chorób wewnętrznych pozwala skutecznie diagnozować i leczyć choroby nie tylko układu krążenia. Regularnie uczestniczy w konferencjach kardiologicznych, przede wszystkim poświęconych zaburzeniom rytmu, niewydolności serca oraz leczeniu przeciwzakrzepowemu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prywatnie miłośnik fotografii i turystyki górskiej: pieszej, rowerowej i narciarskiej. Połączenie tych zainteresowań z zawodowymi zaowocowało podjęciem kolejnej specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej.