Dr med. Natalia Dłużniewska

Dr med. Natalia Dłużniewska

Specjalistka Chorób Wewnętrznych
Porady Kardiologiczne

Dr n. med. Natalia Dłużniewska ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Część studiówrealizowała na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie w Lleidzie w Hiszpanii.
Od 2013 roku pracuje w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych. W 2019r. uzyskała z stopień doktora nauk medycznych. Obecnie realizuje specjalizację w zakresie kardiologii.

Odbyła liczne szkolenia i praktyki krajowe i zagraniczne m.in. z zakresu ginekologii i położnictwa oraz pediatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Lleidzie, a także praktyki na Oddziale Diagnostyki Radiologicznej w Szpitalu Hospital Clinic w Barcelonie. Ukończyła również kursy i szkolenia z zakresu wykonywania badań
echokardiograficznych.
N. Dłużniewska jest autorką i współautorką oryginalnych publikacji w czasopismach naukowych, a także rozdziałów podręcznikowych i opisów przypadków oraz doniesień na konferencjach naukowych.
Obecnie zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób serca i układu krążenia. Interesuje się przede wszystkim wadami wrodzonymi serca u osób dorosłych.