Dr n. med. Jeremiasz Jagiełła

dr n. med. Jeremiasz Jagiełła

Absolwent wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 roku pracuje nieprzerwanie w Oddziale Klinicznym Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika Oddziału, zaś od dziewięciu lat naucza studentów zawodu w Katedrze Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tych jednostkach ukończył specjalizację oraz obronił w 2018 roku z wyróżnieniem pracę doktorską. 

Specjalizuje się w szerokim zakresie neurologii – od 2014 roku nieprzerwanie jest zaangażowany w leczenie pacjentów w ostrej fazie udaru, także w ramach zespołu kwalifikującego do leczenia metodą trombektomii mechanicznej, a za współudział w cyklu prac na temat chorób naczyniowych mózgu został odznaczony nagrodą ministra zdrowia w 2012 roku. 

Przez trzy lata pracował w poradni chorób zwyrodnieniowych OUN (przede wszystkim choroby z kręgu zespołów parkinsonowskich oraz dystonii), w tym czasie, w 2016 roku, odbywając staż w tym zakresie w University Hospital w Indianapolis. W zakresie leczenia toksyną botulinową (spastyczność oraz dystonie) a także zaawansowanych technik leczenia choroby Parkinsona (głęboka stymulacja mózgu oraz leczenie duodopą) odbył wiele szkoleń w kraju i zagranicą. 

Obecnie w Oddziale Klinicznym Neurologii specjalizuje się m. in. w chorobach zapalnych układu nerwowego i chorobach demielinizacyjnych. 

W swojej działalności naukowej jest współautorem ponad dwudziestu prac naukowych, publikowanych w prestiżowych czasopismach oraz wielu doniesień prezentowanych na międzynarodowych konferencjach.

Za pracę w Oddziale dedykowanym pacjentom z neurologicznymi powikłaniami infekcji SARS-CoV2 nagrodzony został Brązowym Krzyżem Zasługi w 2022 r. 

Prywatnie kolarz amator, a także biegacz i pasjonat turystyki górskiej.