Dr Tomasz Rajs

Umów się na wizytę

Dr Tomasz Rajs

 • Lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii, 
 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
 • Ukończył staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie. 
 
Obecnie zatrudniony: 
 • jako asystent w Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej KSS im. Jana Pawła II w Krakowie;
 • członek zespołu ablacyjnego stworzonego w Klinice Kardiologii Interwencyjnej KSS im. Jana Pawła II w Krakowie. 
 
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń kardiologicznych:
 • zaburzenia rytmu serca
 • choroba niedokrwienna mięśnia serca
 • nadciśnienia tętniczego,
 • hiperlipidemia, 
 • wady zastawkowe, 
 • niewydolność serca,
 
Wykonuje: 
 • badania nieinwazyjne choroby niedokrwiennej serca, 
 • zabiegi z zakresu kardiologi inwazyjnej, 
 • badania echokardiograficzne
 
Członkostwo:
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK);
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC);
 • Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK;
 • Europejska Asocjacja Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI).