Rekomendacje FIFA i UEFA diagnostyki zawodników

PCMA oraz Medical examination of players to protokoły rozbudowanego, całościowego badania medycznego, któremu poddawany jest każdy zawodnik piłki nożnej przed wzięciem udziału w rozgrywkach sportowych organizowanych odpowiednio przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (Fédération Internationale de Football Association, FIFA) oraz Unię Europejskich Związków Piłkarskich (Union of European Football Associations, UEFA). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w rozgrywkach jest prawidłowy wynik badania. Celem badania jest zdiagnozowanie ewentualnych patologii i schorzeń, które u zawodowych sportowców podejmujących długotrwałe, intensywne wysiłki fizyczne potencjalnie mogłyby doprowadzić do stanów zagrożenia zdrowia i życia. 

Ocena obejmuje szczegółowy wywiad lekarski, badanie fizykalne oraz badania dodatkowe dotyczące najważniejszych układów w organizmie.
Szczególne znaczenie ma kompleksowa ocena układu sercowo-naczyniowego, mająca na celu wychwycenie najdrobniejszych patologii i w rezultacie zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego. 

Poszczególne etapy badania układu sercowo-naczyniowego obejmują: 

– badanie fizykalne serca  

– badanie fizykalne naczyń obwodowych   

– badanie wartości ciśnienia tętniczego krwi 

– ocena zapisu spoczynkowego EKG 

– badanie echokardiograficzne