Jako Instytucja świadoma i zaangażowana społecznie, współpracując z Centrum Dobroczynności Lekarskiej stworzyliśmy program prozdrowotny, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa uprawiania aktywności fizycznej wśród społeczności Polski, a szczególnie Krakowa. 

0 Pacjentów
Zostało przebadanych w ramach Programu
Białe Soboty
Szpital Polowy na Rynku
Ergospirometria
Siłownie/ Fitness

Okresowo organizujemy dla przychodzących pacjentów Białe Soboty – mające na celu screening wśród przychodzących pacjentów w kierunku ryzyka nagłego zgonu sercowego. 

W ramach Wigilii Kościuszki – już od 3 lat organizujemy Specjalistyczny Szpital Polowy na Rynku. W ramach tego szpitala pacjenci z wykluczeniem społecznym są diagnozowani specjalistycznie z wykorzystaniem ultrasonografii. Mają możliwość konsultacji u Profesorów i najwyższej klasy specjalistów w swoich dziedzinach. 

 

Okresowo wykonujemy darmowe badania ergopisormetryczne, poprzedzone badaniami echokardiograficznymi i dodatkowymi, w miarę potrzeb. Wszystko aby zwiększyć świadomość pacjentów dotyczącą bezpiecznego uprawiania sportu. To pozwala także bardziej skuteczne wykorzystywanie ich aktywności. 

Wy