dr Karolina Woziwodzka

Umów się na wizytę

Dr Karolina Woziwodzka

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie w 2014 roku. Odbyła 5-letnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii w Klinice
Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2018 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze
studentami Wydziału Lekarskiego CMUJ oraz School of Medicine In English. W styczniu 2021 r.
uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie nefrologii, od kwietnia 2021 odbywa szkolenie w dziedzinie
transplantologii klinicznej. Brała udział w stażach zagranicznych w Gironie i Santiago de Compostela
(Hiszpania). Jest autorem publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych
oraz prezentacji posterowych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.